E-kataloog RIKS


https://raplamaa.webriks.ee/ on Raplamaa raamatukogude info- ja kataloogisüsteem.

E-kataloogi saab sisse logida:
  • ID kaardiga
  • kasutajatunnuse ja parooliga
Kasutajanimeks võib olla kas perekonnanimi, lugejanumber või isikukood. Esmase parooli saamiseks pöörduge oma raamatukogusse, seda saate soovi korral hiljem ise muuta.

RIKSWEBist on võimalik vaadata:
  • oma isikuandmeid
  • oma laenutusi ja tagastamistähtaega
  • varasemaid laenutusi
  • andmeid enda poolt reserveeritud või juba raamatukogus ootavate teavikute kohta
RIKSWEBis saab teha järgmisi toiminguid:
  • muuta parooli
  • pikendada teavikute laenutustähtaega (kahel korral)
  • reserveerida ja broneerida teavikuid
Otsinguid teavikute kohta saab andmebaasis teha ka ilma sisse logimata.